Fonneland Film&Foto

Drone og nasjonalpark

Mølen er et yndet fotomål for diverse fotografer og i forbindelse med mitt reiseinnlegg om Mølen og området rundt, skrev jeg så mye om droneflyvning at det måtte bli et helt eget innlegg… Jeg hadde nemlig tenkt å ta bilder fra lufta rundt Mølen nå men turte ikke lette med drona fordi det er hekkesesong og mange fuglearter kommer hit av den grunn om våren.

dji_cp_pt_000500_mavic_pro_1285011
Dronen min – en DJI Mavic Pro kan forstyrre dyrelivet. Jeg har tidligere blitt angrepet av sinte måker med den og andre beskriver Tjeld som regelrett tar den av dage hvis man flyr for nært i hekkesesongen. Det beste er å la den stå på bakken når fuglene har småtasser.

Jeg som mange andre dronepiloter synes ikke alltid regelverket er så enkelt å forholde seg til, noe det også har vært skrevet litt om i mediene i det siste. NRK er en av flere som har omtalt dette i løpet av de siste årene og det snakkes om hvorvidt man skal utvikle en app som gjør det lettere for private dronepiloter å vite hvor man skal fly. Noe av det man kan gjøre for å sette seg inn i regelverket for det området man er i, er å sjekke Miljødirektoratets naturdatabase der man finner aktuelle bestemmelser for sitt område. Måten jeg fikk fram dette på var å zoome meg inn til det området jeg lurer på, for så å trykke på den grønne knappen der det står «jeg ønsker å…» Derfra kommer man inn til fire valg, og jeg tok «finn data i kartet». Da ber den meg tegne et rektangel rundt det området jeg lurer på og da jeg hadde gjort det lastet den inn de fire områdene den fant som var berørt av forskrifter. Skjermbildet så da sånn ut:

Skjermbilde 2019-04-21 kl. 10.05.49.png
Her har jeg gått inn i basen og merket det området jeg lurer på. Innenfor her er det fire ulike forskrifter som kan ramme meg som dronepilot hvis jeg velger å fly her.

Jeg klikket på de fire forskjellige og leste forskriftene. Det eneste stedet der jeg fant noe konkret om luftfartøy, var i forskriften om øya «Fugløyrogn».

Skjermbilde 2019-04-22 kl. 21.07.44
Her finner man verneforskriften for området. I den sto luftfartøy nevnt.

Jeg klikket meg videre inn på verneforskriften som tilhører akkurat denne lille øya. Ut fra forskriften som omhandler den, kunne jeg lese i §3, punkt 5 at «Motorferdsel til lands, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt. Lavflyging under 300 m er forbudt.» Den var grei å forholde seg til. I forskriften som regulerer selve Mølen fant jeg ingen lignende uttalelser om luftfartøy, heller ikke i hekkesesongen. Jeg kunne også tatt av og landet dronen utenfor selve nasjonalparken og fløyet inn over den i god høyde over bakken slik at jeg ikke forstyrret eventuelle hekkende fugler, området er av en slik beskaffenhet at det lar seg gjøre uten å miste dronen av syne.

Jeg heier veldig dersom noen lager en app som kan hjelpe i slike situasjoner, da får man færre situasjoner der droner flys der de ikke skal – tror jeg. Man kan også lese seg opp på droneregler på Luftfartstilsynets hjemmesider, under dronelek.no men det er altså ikke nødvendigvis tilstrekkelig å forholde seg til kun dette.

NRK skrev nylig en artikkel om en som fikk bot etter å ha brukt drone i Børgefjell nasjonalpark. Jeg har lest gjennom forskriften som omhandler det aktuelle området og finner i §3, punkt 6.1 følgende uttalelse: «Motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.» Det må vel være den han fikk bot for så vidt jeg kan forstå.

Det står ingen slike formuleringer om forskriften som gjelder Mølen, bortsett fra nevnte Fugløyrogn. Jeg lot like vel være å fly der nå, fordi jeg er usikker på regelverket og hekkesesongen er uansett viktig å ta veldig mye hensyn til. Jeg vil ikke ha skylden for at en fuglemor blir skremt bort så ungene hennes dør. Dessuten er det en privatperson i området som flyr rundt i et lite fly, så man skal passe seg for ham også. Jeg klarer ikke finne det på noe kart, men har sett ham fly mange ganger. Det er i det hele tatt viktig å følge nøye med når man bruker drone, men det er utrolig morsomt og gir bra resultater.

%d bloggere liker dette: